MASTERCLASS

TRADE MARKETING

28-29 юни 2018, София

Уникален интензивен тренинг, на който ще се разгледат съвременните техники на промоции, подкрепени с актуални данни, резултати от национални проучвания и анализи.

28-29 юни 2018, София
Лектор: Георги Тодоров

MASTERCLASS

TRADE

MARKETING

Уникален интензивен тренинг, на който ще се разгледат съвременните техники на промоции, подкрепени с актуални данни, резултати от национални проучвания и анализи.

28-29 юни 2018 | София
Лектор: Георги Тодоров

Програма

Ден 1: Целодневно обучение
28 юни 2018, 9:00-18:00

Част 1: Планиране и организиране на промо-активности

9:00 – 10:30 ч.

 • Бюджетиране
 • Времево разпределение и структуриране
 • Поставяне на цели
 • Оценка и измерване на ефективността

Кафе пауза: 10:30 – 11:00 ч.

Част 2: Промоционален микс

11:00 – 12:30 ч.

 • E-O-M-G
 • POSE – Equipment / Оборудването
 • POSO – Offer / Промоцеионалното предложение
 • POSM – Рекламни материали
 • POSG – Механизъм на изпълнение
 • Измерване и отчитане на ефективността
 • Уъркшоп с фокус върху конкретни примери и въпроси

Обяд: 12:30 – 13:30 ч.

Част 3: Анализ на успешните промоционални активности

13:30 – 15:00 ч.

 • Резултати проучване на факторите за успешност на промо-активности
 • Новите тенденции в организацията и изпълнението на активности
 • Класификация на успешните промо-активности
 • Класификация на успешните промоционални инструменти

Кафе пауза: 15:00 – 15:15 ч.

Част 4: Ефективните компоненти на промо-активностите

15:15 – 16:45 ч.

 • Модел на договаряне с търговска мрежа (ангажиране)
 • Синхронизация и обхват на активността
 • Аберационни действия (настройки на отклоненията)
 • Стандарти за визуализация
 • Организация на промо-микс компонентите
 • Мотивационни програми към промоционални активности
 • Период на промоционалната активност, проследяване и измерване
 • Ефективната обратна връзка при промоции

Кафе пауза: 16:45 – 17:00 ч.

Част 5: Слабите промо-активности

17:00 – 18:00 ч.

 • Резултати проучване на факторите за неуспешни промо-активности
 • Грешни практики в организацията и изпълнението на активности
 • Класификация на неуспешните промо-активности
 • Класификация на неуспешните промоционални инструменти

Ден 2: Полудневен уъркшоп
29 юни 2018, 9:00 – 14:00

Ще имате възможност да работите по зададени казуси или по свои собствени.
Препоръчително е всеки предварително да изпрати собствен казус на [email protected], върху който ще работи със съдействието на Георги Тодоров.

Програма

Ден 1: Целодневно обучение
28 юни 2018, 9:00-18:00

Част 1: Планиране и организиране на промо-активности

 • Бюджетиране
 • Времево разпределение и структуриране
 • Поставяне на цели
 • Оценка и измерване на ефективността

Част 2: Промоционален микс

 • E-O-M-G
 • POSE – Оборудването
 • POSO – Промоционалното предложение
 • POSM – Рекламните материали
 • POSG – Механизъм на изпълнение
 • Измерване и отчитане на ефективността
 • Уъркшоп с фокус върху конкретни примери и въпроси

Част 3: Анализ на успешните промоционални активности

 • Резултати проучване на факторите за успешност на промо-активности
 • Новите тенденции в организацията и изпълнението на активности
 • Класификация на успешните промо-активности
 • Класификация на успешните промоционални инструменти

Част 4: Ефективните компоненти на промо-активностите

 • Модел на договаряне с търговска мрежа (ангажиране)
 • Синхронизация и обхват на активността
 • Аберационни действия (настройки на отклоненията)
 • Стандарти за визуализация
 • Организация на промо-микс компонентите
 • Мотивационни програми към промоционални активности
 • Период на промоционалната активност, проследяване и измерване
 • Ефективната обратна връзка при промоции

Част 5: Слабите промо-активности

 • Резултати проучване на факторите за неуспешни промо-активности
 • Грешни практики в организацията и изпълнението на активности
 • Класификация на неуспешните промо-активности
 • Класификация на неуспешните промоционални инструменти

Ден 2: Полудневен уъркшоп
29 юни 2018, 9:00 – 14:00

Ще имате възможност да работите по зададени казуси или по свои собствени.
Препоръчително е всеки предварително да изпрати собствен казус на [email protected], върху който ще работи със съдействието на Георги Тодоров.

За кого е това обучение?

За управители/собственици на магазини

За търговци и специалисти по продажби

За маркетинг мениджър и специалисти

За екипи, които реализират промоции

За продуктови мениджъри

За Георги Тодоров

Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Това, което прави обученията на Георги незаменими е богатият му професионален опит. С опит над 24 години, Георги е работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност.

В момента Георги е търговски ментор на голям кръг професиоаналисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в сферата на бързо-оборотните стоки. Георги е управител на фирма “Реекзе” ООД, която предлага професионалните търговски обучения.

Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите.

Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в сектора на бързо-оборотните стоки.

В списъка с клиенти на Георги са фирми като Henkel, Unilever, Ficosota, Liebherr, Unicredit, Димитър Маджаров, Deroni и др.

Henkel
Devin
Eco
Zaharni zavodi
Tchibo
Uniliver
Deroni
Madjarov
Unicredit
Ficosota
Mondelez
Liebherr

За Георги Тодоров

Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Това, което прави обученията на Георги незаменими е богатият му професионален опит. С опит над 24 години, Георги е работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност.

В момента Георги е търговски ментор на голям кръг професиоаналисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в сферата на бързо-оборотните стоки. Георги е управител на фирма “Реекзе” ООД, която предлага професионалните търговски обучения.

Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите.

Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в сектора на бързо-оборотните стоки.

В списъка с клиенти на Георги са фирми като Henkel, Unilever, Ficosota, Liebherr, Unicredit, Димитър Маджаров, Deroni и др.

Ficosota
Uniliver
Zaharni zavodi
Madjarov
Deroni
Mondelez
Henkel
Liebherr
Eco
Unicredit
Tchibo
Devin

Мнения

 • ... Георги Тодоров ще ви помогне и подкрепи да преодолеете ограниченията на собствената си парадигма, да обогатите и структурирате познанията си, да откриете и разгърнете богатството на собствения си потенциал, за да дефинирате и постигнете целите си, за да превърне лидерът в коуч.

  Елка Димова Abteilungsleiter Produktionssteuerung | Liebherr
 • Бих искала да изразя своето удовлетворение от предоставената информация по време на обучението с Георги Тодоров. Данните бяха много ценни, актуални, представени стегнато и разбираемо, практически насочени и приложими. Мисля, че много от нас намериха отговори за конкретни казуси или поставиха приоритет на други. Благодаря и за акуратността и вниманието, с което Вашият екип подходи към всеки участник, така както и за професионалната организация по регистрация и провеждане.

  Пролетина Христова Маркетинг Мениджър, GS Строймаркет
 • Искам да благодаря на Web and Events и ReExe, също специално и на Георги Тодоров, за интересното събитие, на което присъствах. Това събитие доказа, че трябва да се канят и да се залага на повече български лектори, защото те са подготвени на много високо ниво относно търговията в България и имат какво да покажат като теория и практически казуси, които могат да бъдат приложени в сегашната ситуация на българската търговия.

  Пламен Господинов Трейд Маркетинг мениджър, Тимбарк България ЕООД
 • ..най-важните качества, които Георги и екипът му притежават са: изключителен професионализъм, точност, коректност, чувство за отговорност, компетентност на много високо ниво. Работили сме съвместно в областта на обученията и опита, който Георги предаде на Търговския екип на нашия дистрибутор в България е безценен.

  Светослав Узунов Sales Director | Rubella Beauty AD
 • Обучението с Георги Тодоров беше необходимо и изключително полезно мероприятие! Представената информация бе в отличен синхрон с подготвената програма и теми. Получи се събитие с динамичен обмен на мнения и бяха споделени добри практики между участниците. В същото време успяхме да научим много за най-новите тенденции и възможности в Retail каналите, пазара и поведението на потребителите.

  Кирил Киров Управител, "СУДАЛ" ЕООД
 • Изключително полезно събитие с превъзходен лектор!

  Златю Златев Управител, Бизед ЕООД
 • ... Обучението беше много полезно, мотивиращо и различно като представяне. Лично на мен ми хареса как успявате през цялото време да задържите вниманието на участниците. Имаше много примери с реални клиенти или ситуации, които много помагат да се възприема по-бързо и лесно цялата информация.

  Петър Петров Field Sales Manager | HENKEL Beauty Care
 • Както организацията на събитието така и лекторът надминаха очакванията ми. Обучението беше изключително полезно за мен, заради начина на презентиране и практическата му насоченост!

  Дамян Михов Мениджър продажби, Глас Търговище ООД

Цени

Всички цени са без ДДС.

Ден 1

Обучение (28 юни 2018г.)

 • Билет за Ден 1: Обучение
 • Кафе паузи
 • Wi-Fi
 • Сертификат

500 лв

399 лв

Ден 2

Уъркшоп (29 юни 2018г.)

 • Билет за Ден 2: Уъркшоп
 • Кафе паузи
 • Wi-Fi
 • Сертификат

400 лв

299 лв

Ден 1+2

Обучение + Уъркшоп

 • Билет за двата дни
 • Кафе паузи
 • Wi-Fi
 • Сертификат

900 лв

550 лв

Комбо билет

Специална оферта!

1300 лв

650 лв

Регистрация

За по-висока ефективност, местата за мастъркласа са ограничени!

Мастъркласът ще се проведе в Inter Expo Center, София
бул. Цариградско шосе 147, София

Партньори на събитието

Nature Line
Jacobs Douwe Egberts
RiceUp!
Roobar
Devin
Kontur Wellness