8-9 ноември 2017, София

RETAIL

MASTERCLASS

  Увеличете продажбите на Вашия търговски обект

  Увеличете броя на клиентите, които се връщат

Ограничени места!

8-9 ное 2017, София

Retail

MASTERCLASS

  Увеличете продажбите на Вашия търговски обеки

  Увеличете броя на клиентите, които се връщат

Ограничени места!

8-9 ноември 2017 | София
Лектор: Георги Тодоров

8-9 ное 2017, София
Лектор: Георги Тодоров

Програма

Актуални тенденции в организацията
на търговското пространство

Ден 1 (8 ноември 2017)

13:00-18:00

Част 1

Сесия 1: Пет основни компонента в организацията на пространството в магазина

 • Equipment – Организация и разположение на съоръженията
 • Area synchronization – Синхронност в разпределението на секторите
 • Category synchronization – Синхронност в разпределението на категориите
 • GAP synchronization – Синхронност на GAP пространството
 • STAFF – модел на обслужване

Сесия 2: Core Range – Ключов асортимент

 • Нива на реорганизация на асортиментите
 • АВС показатели

Сесия 3: Facing management – Управление на визията

 • 10 МРД стандарта
 • Визуална организация – 3 стандарта
 • Визуално въздействие – 7 стандарта
 • Кратко ревю на всеки
 • Таблица потенциал на визуализацията

Сесия 4: Мърчандайзинг в обектите

Сесия 5: Актуални тенденции в опаковките

Ден 2 (9 ноември 2017)

09:00-14:00

Част 2

Сесия 1: Cross Merchandising – Мърчандайзинг на „свързани“ продукти

 • Свързани двойки
 • Свързани стелажи
 • Тенденции в управлението на промоции

Сесия 2: Shelf Elasticity – Рафтова елатичност

 • Принцип на действие на рафтовата елатичност
 • Приложение на практика

Сесия 3: CC Portfolio Management

 • Базова логика
 • Ключова цел на анализа

Сесия 4: Vectoring

 • Изравняване
 • Зони за изчакване
 • Челни регали и грешка
 • Интермедиални пространства

Сесия 5: Актуални 58 KPIs Retailing

Сесия 6: Технологии за управление на търговското пространство

 • 3 вида Space management (бонус: снимков материал)
 • 3 вида Controlling (бонус: демо)
 • 8 вида Surveys (бонус: демо)

Бонус към обучението!

 • Анализ и оценка на продажбите във Вашия магазин
 • Съпоставки на 2017 спрямо предходните 3 години
 • Профил на модерния магазин – резултати от изследване

Програма

Актуални тенденции в организацията на търговското пространство

Ден 1 (8 ное 2017) 13:00-18:00

Част 1

Сесия 1: Пет основни компонента в организацията на пространството в магазина

 • Equipment – Организация и разположение на съоръженията
 • Area synchronization – Синхронност в разпределението на секторите
 • Category synchronization – Синхронност в разпределението на категориите
 • GAP synchronization – Синхронност на GAP пространството
 • STAFF – модел на обслужване

Сесия 2: Core Range – Ключов асортимент

 • Нива на реорганизация на асортиментите
 • АВС показатели

Сесия 3: Facing management – Управление на визията

 • 10 МРД стандарта
 • Визуална организация – 3 стандарта
 • Визуално въздействие – 7 стандарта
 • Кратко ревю на всеки
 • Таблица потенциал на визуализацията

Сесия 4: Мърчандайзинг в обектите

Сесия 5: Актуални тенденции в опаковките

Ден 2 (9 ное 2017) 09:00-14:00

Част 2

Сесия 1: Cross Merchandising – Мърчандайзинг на „свързани“ продукти

 • Свързани двойки
 • Свързани стелажи
 • Тенденции в управлението на промоции

Сесия 2: Shelf Elasticity – Рафтова елатичност

 • Принцип на действие на рафтовата елатичност
 • Приложение на практика

Сесия 3: CC Portfolio Management

 • Базова логика
 • Ключова цел на анализа

Сесия 4: Vectoring

 • Изравняване
 • Зони за изчакване
 • Челни регали и грешка
 • Интермедиални пространства

Сесия 5: Актуални 58 KPIs Retailing

Сесия 6: Технологии за управление на търговското пространство

 • 3 вида Space management (бонус: снимков материал)
 • 3 вида Controlling (бонус: демо)
 • 8 вида Surveys (бонус: демо)

Бонус към обучението!

 • Анализ и оценка на продажбите във Вашия магазин
 • Съпоставки на 2017 спрямо предходните 3 години
 • Профил на модерния магазин – резултати от изследване

Мнения

 • ... Георги Тодоров ще ви помогне и подкрепи да преодолеете ограниченията на собствената си парадигма, да обогатите и структурирате познанията си, да откриете и разгърнете богатството на собствения си потенциал, за да дефинирате и постигнете целите си, за да превърне лидерът в коуч.

  Елка Димова Abteilungsleiter Produktionssteuerung | Liebherr
 • Бих искала да изразя своето удовлетворение от предоставената информация по време на обучението с Георги Тодоров. Данните бяха много ценни, актуални, представени стегнато и разбираемо, практически насочени и приложими. Мисля, че много от нас намериха отговори за конкретни казуси или поставиха приоритет на други. Благодаря и за акуратността и вниманието, с което Вашият екип подходи към всеки участник, така както и за професионалната организация по регистрация и провеждане.

  Пролетина Христова Маркетинг Мениджър, GS Строймаркет
 • Искам да благодаря на Web and Events и ReExe, също специално и на Георги Тодоров, за интересното събитие, на което присъствах. Това събитие доказа, че трябва да се канят и да се залага на повече български лектори, защото те са подготвени на много високо ниво относно търговията в България и имат какво да покажат като теория и практически казуси, които могат да бъдат приложени в сегашната ситуация на българската търговия.

  Пламен Господинов Трейд Маркетинг мениджър, Тимбарк България ЕООД
 • ..най-важните качества, които Георги и екипът му притежават са: изключителен професионализъм, точност, коректност, чувство за отговорност, компетентност на много високо ниво. Работили сме съвместно в областта на обученията и опита, който Георги предаде на Търговския екип на нашия дистрибутор в България е безценен.

  Светослав Узунов Sales Director | Rubella Beauty AD
 • Обучението с Георги Тодоров беше необходимо и изключително полезно мероприятие! Представената информация бе в отличен синхрон с подготвената програма и теми. Получи се събитие с динамичен обмен на мнения и бяха споделени добри практики между участниците. В същото време успяхме да научим много за най-новите тенденции и възможности в Retail каналите, пазара и поведението на потребителите.

  Кирил Киров Управител, "СУДАЛ" ЕООД
 • Изключително полезно събитие с превъзходен лектор!

  Златю Златев Управител, Бизед ЕООД
 • ... Обучението беше много полезно, мотивиращо и различно като представяне. Лично на мен ми хареса как успявате през цялото време да задържите вниманието на участниците. Имаше много примери с реални клиенти или ситуации, които много помагат да се възприема по-бързо и лесно цялата информация.

  Петър Петров Field Sales Manager | HENKEL Beauty Care
 • Както организацията на събитието така и лекторът надминаха очакванията ми. Обучението беше изключително полезно за мен, заради начина на презентиране и практическата му насоченост!

  Дамян Михов Мениджър продажби, Глас Търговище ООД

Мнения

 • ... Георги Тодоров ще ви помогне и подкрепи да преодолеете ограниченията на собствената си парадигма, да обогатите и структурирате познанията си, да откриете и разгърнете богатството на собствения си потенциал, за да дефинирате и постигнете целите си, за да превърне лидерът в коуч.

  Елка Димова Abteilungsleiter Produktionssteuerung | Liebherr
 • Бих искала да изразя своето удовлетворение от предоставената информация по време на обучението с Георги Тодоров. Данните бяха много ценни, актуални, представени стегнато и разбираемо, практически насочени и приложими. Мисля, че много от нас намериха отговори за конкретни казуси или поставиха приоритет на други. Благодаря и за акуратността и вниманието, с което Вашият екип подходи към всеки участник, така както и за професионалната организация по регистрация и провеждане.

  Пролетина Христова Маркетинг Мениджър, GS Строймаркет
 • Искам да благодаря на Web and Events и ReExe, също специално и на Георги Тодоров, за интересното събитие, на което присъствах. Това събитие доказа, че трябва да се канят и да се залага на повече български лектори, защото те са подготвени на много високо ниво относно търговията в България и имат какво да покажат като теория и практически казуси, които могат да бъдат приложени в сегашната ситуация на българската търговия.

  Пламен Господинов Трейд Маркетинг мениджър, Тимбарк България ЕООД

За Георги Тодоров

Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Това, което прави обученията на Георги незаменими е богатият му професионален опит. С опит над 24 години, Георги е работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност.

В момента Георги е търговски ментор на голям кръг професиоаналисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в сферата на бързо-оборотните стоки. Георги е управител на фирма “Реекзе” ООД, която предлага професионалните търговски обучения.

Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите.

Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в сектора на бързо-оборотните стоки.

В списъка с клиенти на Георги са фирми като Henkel, Unilever, Ficosota, Liebherr, Unicredit, Димитър Маджаров, Deroni и др.

Zaharni zavodi
Liebherr
Mondelez
Devin
Henkel
Uniliver
Madjarov
Tchibo
Deroni
Eco
Ficosota
Unicredit

За Георги Тодоров

Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Това, което прави обученията на Георги незаменими е богатият му професионален опит. С опит над 23 години, Георги е работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност.

В момента Георги е търговски ментор на голям кръг професиоаналисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в сферата на бързо-оборотните стоки. Георги е управител на фирма “Реекзе” ООД, която предлага професионалните търговски обучения.

Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите.

Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в сектора на бързо-оборотните стоки.

В списъка с клиенти на Георги са фирми като Henkel, Unilever, Ficosota, Liebherr, Unicredit, Димитър Маджаров, Deroni и др.

Unicredit
Henkel
Madjarov
Tchibo
Zaharni zavodi
Uniliver
Deroni
Devin
Liebherr
Mondelez
Eco
Ficosota

Цени

Ден 1 (8 ное 2017)

ЧАСТ 1

 • Билет за първа част от обучението
 • Кафе паузи
 • Wi-Fi
 • Сертификат

Специална цена до
7-ми ноември!

299 лв

400 лв

Ден 2 (9 ное 2017)

ЧАСТ 2

 • Билет за втора част от обучението
 • Кафе паузи
 • Wi-Fi
 • Сертификат

Специална цена до
7-ми ноември!

299 лв

400 лв

Ден 1 и 2 (8-9 ное)

ЧАСТ 1 и 2

 • Билет за двете части на обучението
 • Кафе паузи
 • Wi-Fi
 • Сертификат

Специална цена до
7-ми ноември!

399 лв

600 лв

Комбо билет

590 лв

1200 лв

Всички цени са без ДДС.

Цени

Ден 1 (8 ное 2017)

ЧАСТ 1

Билет за първа част от обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

Специална цена до 7-ми ноември!

299 лв

400 лв

Ден 2 (9 ное 2017)

ЧАСТ 2

Билет за втора част от обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

Специална цена до 7-ми ноември!

299 лв

400 лв

Ден 1 и 2 (8-9 ное)

ЧАСТ 1 и 2

Билет за двете части на обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

Специална цена до 7-ми ноември!

399 лв

1200 лв

Комбо билет

590 лв

1200 лв

Всички цени са без ДДС.

Регистрация

За по-висока ефективност, местата за мастъркласа са ограничени!

Best Western Expo Hotel

Мастъркласът ще се проведе в Best Western Expo Hotel
Бул. Цариградско Шосе 149, 1784 София – България