21-22 ноември 2018 София

DATA-DRIVEN

SALES

TRENDS FOR 2019

Двудневен интензивен тренинг, на който ще се запознаете със съвременните техники на продажби, подкрепени с актуални данни за 2018 г., резултати от национални проучвания и анализи. След него ще имате ясна представа за тенденциите за 2019 г., базирани на точни пазарни анализи, изчисления и проучвания.

Ограничени места!

21-22 ноември 2018, София
Лектор: Георги Тодоров

DATA-DRIVEN SALES

TRENDS FOR 2019

Уникален интензивен тренинг, на който ще се разгледат съвременните техники на продажби, подкрепени с актуални данни, резултати от национални проучвания и анализи.

Ограничени места!

21-22 ноември 2018 | София
Лектор: Георги Тодоров

21-22 ноември 2018, София
Лектор: Георги Тодоров

Програма

Ден 1 (21 ноември 2018)
13:00-18:00

Част 1

Ефективният търговец

Сесия 1: Динамика в активите на ефективния търговец – тенденции 2019

13:00 – 14:00 ч.

 • Ефективни способности
 • Ефективни умения
 • Ефективна мотивация
 • Ефективно търговско време
 • Ефективен отказ
 • Ефективна определяне на приоритети
 • Ефективни контакти
 • Ефективния ТПЗ алгоритъм (Търсене-Презентиране-Затваряне)

Сесия 2: Новите характеристики на профила на модерния търговец – резултати измерване 2018

14:15 – 15:15 ч.

 • Силните качества на ефективните търговци
 • Добрите практики на ефективните търговци
 • Слабите качества на неефективните търговци
 • Грешните практики на неефективните търговци

Сесия 3: Успешни практики и техники за организиране на търговската ефективност (НОВО)

14:15 – 15:15 ч.

 • Техники за управление на ефективността на комуникацията
 • Техники за управление на ефективността на търговския инструментариум
 • Техники за управление на ефективността на рентабилността на продажбите
 • Техники за управление на концентрацията и кондицията
 • Техники за управление на ефективността на контактите и клиентска мрежа

Сесия 4: Създаване на ефективни дългосрочни отношения – тенденции 2019

15:45 – 16:45 ч.

 • Алгоритъм на покупка на купувачите
 • Алгоритъм на изграждане на отношения

Сесия 5: Новите елементи на “Консултативният модел на продажба“

17:00 – 18:00 ч.

 • Промяна в клиентската перцепция
 • Промените в качеството на нашия продукт в перцепцията на клиента
 • Новите ползи от нашето сътрудничество в перцепцията на клиента
 • Очакваната добавена стойност на нашето предложение в перцепцията на клиента

Ден 2 (22 ноември 2018)
09:00-14:00

Част 2

Ефективната продажба

Сесия 1: Съвременни продажби – задължителни компоненти и тенденции

9:00 – 10:00

 • 2019 тенденциите в развитието на продажбените модели
 • Задължителните компоненти на съвременната продажба

Сесия 2: Характеристики на ефективната продажба

10:15 – 11:15 ч.

 • Какво е “ефективна продажба” – митове и заблуди
 • 10-те характеристики на ефективната продажба

Сесия 3: Модерният алгоритъм на покупка

10:15 – 11:15 ч.

 • Доминиращи фактори при покупка – резултати от анкета “фактори на покупката”, 07.2018
 • Съществуващи покупателни бариери
 • Източници на ползи за клиента
 • ТОП 5 алгоритъма на покупка

Сесия 4: 10-те ефективни продажбени модела

11:45 – 12:45 ч.

 • Концептуална продажба
 • Консултативна продажба
 • Продажба чрез трансформации
 • Продажба чрез проучване
 • Продажба чрез изключване
 • Продажба чрез компресия на времето
 • Продажба чрез ограничаване на загубите
 • Продажба чрез разгръщане на амбициите
 • Продажба чрез активиране на действие
 • След-продажбен сервиз

Сесия 5: Цената: фактор ли ще бъде през 2019?

13:00 – 14:00 ч.

 • Резултати национално проучване “цената като фактор за решение за покупка”, 07.2018
 • “Диференциация vs. Цена” или кой е по-по-най?
 • Модели на ценово аргументиране

Мнения

 • ... Георги Тодоров ще ви помогне и подкрепи да преодолеете ограниченията на собствената си парадигма, да обогатите и структурирате познанията си, да откриете и разгърнете богатството на собствения си потенциал, за да дефинирате и постигнете целите си, за да превърне лидерът в коуч.

  Елка Димова Abteilungsleiter Produktionssteuerung | Liebherr
 • Бих искала да изразя своето удовлетворение от предоставената информация по време на обучението с Георги Тодоров. Данните бяха много ценни, актуални, представени стегнато и разбираемо, практически насочени и приложими. Мисля, че много от нас намериха отговори за конкретни казуси или поставиха приоритет на други. Благодаря и за акуратността и вниманието, с което Вашият екип подходи към всеки участник, така както и за професионалната организация по регистрация и провеждане.

  Пролетина Христова Маркетинг Мениджър, GS Строймаркет
 • Искам да благодаря на Web and Events и ReExe, също специално и на Георги Тодоров, за интересното събитие, на което присъствах. Това събитие доказа, че трябва да се канят и да се залага на повече български лектори, защото те са подготвени на много високо ниво относно търговията в България и имат какво да покажат като теория и практически казуси, които могат да бъдат приложени в сегашната ситуация на българската търговия.

  Пламен Господинов Трейд Маркетинг мениджър, Тимбарк България ЕООД
 • ..най-важните качества, които Георги и екипът му притежават са: изключителен професионализъм, точност, коректност, чувство за отговорност, компетентност на много високо ниво. Работили сме съвместно в областта на обученията и опита, който Георги предаде на Търговския екип на нашия дистрибутор в България е безценен.

  Светослав Узунов Sales Director | Rubella Beauty AD
 • Обучението с Георги Тодоров беше необходимо и изключително полезно мероприятие! Представената информация бе в отличен синхрон с подготвената програма и теми. Получи се събитие с динамичен обмен на мнения и бяха споделени добри практики между участниците. В същото време успяхме да научим много за най-новите тенденции и възможности в Retail каналите, пазара и поведението на потребителите.

  Кирил Киров Управител, "СУДАЛ" ЕООД
 • Изключително полезно събитие с превъзходен лектор!

  Златю Златев Управител, Бизед ЕООД
 • ... Обучението беше много полезно, мотивиращо и различно като представяне. Лично на мен ми хареса как успявате през цялото време да задържите вниманието на участниците. Имаше много примери с реални клиенти или ситуации, които много помагат да се възприема по-бързо и лесно цялата информация.

  Петър Петров Field Sales Manager | HENKEL Beauty Care
 • Както организацията на събитието така и лекторът надминаха очакванията ми. Обучението беше изключително полезно за мен, заради начина на презентиране и практическата му насоченост!

  Дамян Михов Мениджър продажби, Глас Търговище ООД

Мнения

 • ... Георги Тодоров ще ви помогне и подкрепи да преодолеете ограниченията на собствената си парадигма, да обогатите и структурирате познанията си, да откриете и разгърнете богатството на собствения си потенциал, за да дефинирате и постигнете целите си, за да превърне лидерът в коуч.

  Елка Димова Abteilungsleiter Produktionssteuerung | Liebherr
 • Бих искала да изразя своето удовлетворение от предоставената информация по време на обучението с Георги Тодоров. Данните бяха много ценни, актуални, представени стегнато и разбираемо, практически насочени и приложими. Мисля, че много от нас намериха отговори за конкретни казуси или поставиха приоритет на други. Благодаря и за акуратността и вниманието, с което Вашият екип подходи към всеки участник, така както и за професионалната организация по регистрация и провеждане.

  Пролетина Христова Маркетинг Мениджър, GS Строймаркет
 • Искам да благодаря на Web and Events и ReExe, също специално и на Георги Тодоров, за интересното събитие, на което присъствах. Това събитие доказа, че трябва да се канят и да се залага на повече български лектори, защото те са подготвени на много високо ниво относно търговията в България и имат какво да покажат като теория и практически казуси, които могат да бъдат приложени в сегашната ситуация на българската търговия.

  Пламен Господинов Трейд Маркетинг мениджър, Тимбарк България ЕООД

За Георги Тодоров

Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Това, което прави обученията на Георги незаменими е богатият му професионален опит. С опит над 24 години, Георги е работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност.

В момента Георги е търговски ментор на голям кръг професиоаналисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в сферата на бързо-оборотните стоки. Георги е управител на фирма “Реекзе” ООД, която предлага професионалните търговски обучения.

Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите.

Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в сектора на бързо-оборотните стоки.

В списъка с клиенти на Георги са фирми като Henkel, Unilever, Ficosota, Liebherr, Unicredit, Димитър Маджаров, Deroni и др.

Tchibo
Henkel
Devin
Uniliver
Mondelez
Deroni
Unicredit
Zaharni zavodi
Eco
Liebherr
Madjarov
Ficosota

За Георги Тодоров

Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Това, което прави обученията на Георги незаменими е богатият му професионален опит. С опит над 23 години, Георги е работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност.

В момента Георги е търговски ментор на голям кръг професиоаналисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в сферата на бързо-оборотните стоки. Георги е управител на фирма “Реекзе” ООД, която предлага професионалните търговски обучения.

Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите.

Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в сектора на бързо-оборотните стоки.

В списъка с клиенти на Георги са фирми като Henkel, Unilever, Ficosota, Liebherr, Unicredit, Димитър Маджаров, Deroni и др.

Eco
Mondelez
Tchibo
Liebherr
Madjarov
Uniliver
Henkel
Zaharni zavodi
Devin
Ficosota
Unicredit
Deroni

Цени

Ден 1 (21 ноем 2018)

ЧАСТ 1: ЕФЕКТИВНИЯТ ТЪРГОВЕЦ

Билет за първа част от обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

345 лв

600 лв

Ден 2 (22 ноем 2018)

ЧАСТ 2: ЕФЕКТИВНАТА ПРОДАЖБА

Билет за втора част от обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

345 лв

600 лв

Ден 1 и 2

ЧАСТ 1
+
ЧАСТ 2

Билет за двете части на обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

495 лв

1200 лв

Всички цени са без ДДС.

Цени

Ден 1 (21 ноем)

ЧАСТ 1: ЕФЕКТИВНИЯТ ТЪРГОВЕЦ

Билет за първа част от обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

345 лв

600 лв

Ден 2 (22 ноем)

ЧАСТ 2: ЕФЕКТИВНАТА ПРОДАЖБА

Билет за втора част от обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

345 лв

600 лв

Ден 1 и 2

ЧАСТ 1 и 2

Билет за двете части на обучението
Кафе паузи
Wi-Fi
Сертификат

495 лв

1200 лв

Всички цени са без ДДС.

Регистрация

За по-висока ефективност, местата за мастъркласа са ограничени!

Локация

Събитието ще се проведе в зала Вихрен на Интер Експо Център

бул. Цариградско шосе, 147, София

Партньори на събитието

Inter Expo Center
Jacobs Douwe Egberts
RiceUp!
Roobar
Kontur Wellness